Open Exam : Sign Language Interpreter in Northern Province – 2021

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Sign Language Interpreter in Northern Province – 2021 வடக்கு மாகாண சபையால், சைகைமொழிபெயர்ப்பாளர் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2021 க்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன கல்வித் […]